Impulsem do realizacji tego projektu stała się umowna data 21 grudnia 2012 roku – oznaczona jako ostatni dzień istnienia Świata, według kalendarza Majów. Celem naszej działalności jest ukazanie szerokiej publiczności i gronu odbiorców kwestii związanych z końcem pewnych procesów społeczno-kulturowych – symbolicznych czy rzeczywistych, które permanentnie zachodzą we współczesnym świecie, którego jedyną niezmienną zasadą jest heraklitowskie panta rhei. Dlaczego to robimy? Odpowiedź jest prosta: bo uwielbiamy robić szum wokół siebie i jesteśmy miłośnikami wszelkich dziedzin sztuki.